Cal Tirar pel Dret Internacional

La D.U.I.: Una desconnexió necessària:

"La independència no es demana, la independència es pren", ja ho va dir en Xirinacs i a més sembla lògic, oi?.

I no, la Declaració Unilateral de Independència no és cap cop d'estat, ja que ho farem democràticament.
D'un estat que vol imposar les seves polítiques, que de fet ja les imposa, no podem esperar res de bo, sí, cal tirar pel dret, CAL TIRAR PEL DRET INTERNACIONAL.
O com creieu que han fet altres països?. Demanant el que ells no volen perdre?. O bé governant les engrunes que ens deixa l'estat espanyol?

Demano reflexió per tothom, per tant, la DUI en un programa independentista és el punt més important, és la raó de ser d'un partit que realment estigui per la independència.

La independència no és un regal, ÉS UN DRET, EL DRET D'AUTODETERMINACIÓ, i aquest dret no te'l donen, el fas.
I com dret s'ha d'exercir.