La Comissió Europea confirma que Catalunya podria ser independent segons el dret internacional

 

Admet que l’ordenament jurídic internacional pot permetre la secessió d’una part d’un Estat membre de la Unió Europea.

 

El dret internacional contempla la possibilitat d’una Catalunya independent, segons la Comissió Europea. La institució diu que la secessió d’una part d’un Estat membre és factible. Això ho ha explicat en resposta a la Iniciativa Ciutadana Europea (ICE).

 

Segons la Comissió Europea, no hi ha base jurídica en els tractats de la UE per la qual es permeti el reconeixement de la secessió d’una part d’un Estat membre per mitjà d’una Iniciativa Ciutadana Europea.

 

La Comissió tenia 2 mesos per a donar resposta sobre l'admissió a registre, i ha estat en les últimes hores d'aquest termini quan ha donat resposta.

La Comissió Europea "refusa el registre de la iniciativa proposada atès que queda manifestament fora de l'àmbit competencial de la Comissió per tal de presentar una proposta relativa a un acte jurídic per a la finalitat d'aplicació dels Tractats".  Segons la mateixa Comissió, "no hi ha cap base jurídica en els tractats de la UE que permeti que una legislació secundària abordi les conseqüències d'una secessió d'una part d'un Estat membre” .

Les paraules de la Comissió Europea són favorables per a Catalunya encara que no es registri la iniciativa. Demostren que una Catalunya independent sí que té cabuda dins de la legislació internacional i podria ser un Estat membre de la UE encara que no per mitjà d’una ICE. Deixa fora de joc, doncs, totes les opinions que diuen que Catalunya no tindria cabuda a la UE.